Informace o rizicích spojených s pitím alkoholu, rady a tipy jak pití omezit

Pití alkoholických nápojů je u nás i v mnoha dalších zemích úzce spojeno se společenským setkáváním. Není to neškodné. Pití alkoholu má nepříznivé zdravotní a sociální důsledky. Jaké?

Video ikona Podívejte se na videa Nepít je normální #nepitjenormalni

U osob pijících velké množství alkoholu po dobu několika let se mohou rozvinout chronická onemocnění. Pití alkoholu je také spojeno se zvýšeným rizikem úrazů a dopravních nehod.

party

Základní fakta o alkoholu

lebka
  • V současnosti umírá na celém světě 3,3 milionu osob ročně v důsledku škodlivého užívání alkoholu, což představuje 5,9 % všech úmrtí.
lékárnička
  • Škodlivé užívání alkoholu je příčinou více než 200 onemocnění a úrazů.
alkohol
  • Ve věkové skupině 20–39 let je alkohol příčinou přibližně 25 % úmrtí.
  • V ČR umírá v důsledku konzumace alkoholu asi 6500 osob ročně.
  • Více než 1,5 mil. (17–20 %) dospělých obyvatel ČR pije rizikově, z toho více než 0,5 mil (5–8 %) dospělých obyvatel ČR pije alkohol takovým způsobem, že to má výrazné škodlivé dopady na jejich fyzické či duševní zdraví.

Je nezpochybnitelné, že alkohol škodí.

Kolik alkoholu je příliš mnoho?

Neexistuje žádná bezpečná nebo zdraví neškodná dávka alkoholu. Pro udržení nízké míry zdravotních rizik způsobených alkoholem je doporučeno užívání maximálně:

  • jednoho alkoholického nápoje denně (tj. cca 20 gramů čistého alkoholu) pro většinu žen a seniorů,
  • dvou alkoholických nápojů denně (tj. cca 40 gramů čistého alkoholu) pro většinu mužů.

alkohol

Jeden alkoholický nápoj = 20 gramů čistého alkoholu = 0,5 l piva nebo 2 dcl vína nebo 5 cl destilátu.

Mnoho lidí nemá reálnou představu o tom, kolik alkoholu vypije. Vhodným začátkem je zjistit, kolik jednotek alkoholu se nachází ve vašem oblíbeném nápoji.

Škodlivá konzumace alkoholu znamená riziko také pro okolí

plačící srdce

To znamená především pro rodinné příslušníky, přátele a spolupracovníky. Alkohol může být součástí společenských událostí, ale může také způsobovat problémy ve vztazích. Získejte informace o tom, jak může alkohol ovlivnit klíčové vztahy ve vašem životě. Odbornou pomoc může využít každý, kdo chce své pití omezit, nebo má starost o blízkou osobu.

Otestujte se a zjistěte, zda vaše pití může představovat problém.

Test závislosti


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia Děkujeme!    INFORMACE O STUDII