Informace o rizicích spojených s pitím alkoholu, rady a tipy jak pití omezit

Pití alkoholických nápojů je u nás i v mnoha dalších zemích úzce spojeno se společenským setkáváním. Není to neškodné. Pití alkoholu má nepříznivé zdravotní a sociální důsledky.

U osob pijících velké množství alkoholu po dobu několika let se mohou rozvinout chronická onemocnění. Pití alkoholu je také spojeno se zvýšeným rizikem úrazů a dopravních nehod.

party

Základní fakta o alkoholu

lebka
  • V současnosti umírá na celém světě 3,3 milionu osob ročně v důsledku škodlivého užívání alkoholu, což představuje 5,9 % všech úmrtí.
lékárnička
  • Škodlivé užívání alkoholu je příčinou více než 200 onemocnění a úrazů.
alkohol
  • Ve věkové skupině 20–39 let je alkohol příčinou přibližně 25 % úmrtí.
  • V ČR ročně umírá v důsledku konzumace alkoholu přibližně 6500 osob.
  • Rizikové pití alkoholu vykazuje v ČR 17–20 % populace, tj. 1,5–1,7 mil. dospělých osob, z toho škodlivé užívání alkoholu 5–8 % populace, tj. 450–700 tisíc dospělých osob.

Je nezpochybnitelné, že alkohol škodí.

Kolik alkoholu je příliš mnoho?

Neexistuje žádná bezpečná nebo zdraví neškodná dávka alkoholu. Pro udržení nízké míry zdravotních rizik způsobených alkoholem je doporučeno užívání maximálně:

  • jednoho alkoholického nápoje denně (tj. cca 20 gramů čistého alkoholu) pro většinu žen a seniorů,
  • maximálně dvou alkoholických nápojů denně (tj. cca 40 gramů čistého alkoholu) pro většinu mužů.

alkohol

Jeden alkoholický nápoj = 20 gramů čistého alkoholu = 0,5 l piva nebo 2 dcl vína nebo 5 cl destilátu.

Mnoho lidí nemá reálnou představu o tom, kolik alkoholu vypije. Vhodným začátkem je zjistit, kolik jednotek alkoholu se nachází ve vašem oblíbeném nápoji.

Škodlivá konzumace alkoholu znamená riziko také pro okolí

plačící srdce

Riziko pro okolí – to znamená především pro rodinné příslušníky, přátele a spolupracovníky. Alkohol může být součástí společenských událostí, ale může také způsobovat problémy ve vztazích. Získejte informace o tom, jak může alkohol ovlivnit klíčové vztahy ve vašem životě. Odbornou pomoc může využít každý, kdo chce své pití omezit, nebo má starost o blízkou osobu.

Můžete se otestovat a zjistit, zda vaše pití může představovat problém.

Test závislosti