, Blog

Odvykací stav u alkoholu

Co je to odvykací stav, jak se projevuje a proč je tak nebezpečný především u pití alkoholu? 

Odvykací stav se objevuje po dlouhodobém intenzivním pití alkoholu a může se objevit během několika hodin až dní poté, co přestanete pít alkohol, nebo snížíte množství vypitého alkoholu. U lidí závislých na alkoholu je odvykací stav důležitý faktor pro pokračovaní v pití alkoholu. Ten již není vyhledáván kvůli příjemným pocitům, ale z důvodu vyhýbání se nepříjemným stavům, které odvykací stav přináší. Závislost se tímto principem prohlubuje a stává se hůře zvladatelnou.  Ze všech návykových látek, i nelegálních drog, bývá u alkoholu odvykací stav nejvíce nebezpečný a nejnepříjemnější, může končit závažnými zdravotními komplikacemi nebo dokonce smrtí.

Jak se odvykací stav projevuje? Příznaky nejčastěji zahrnují:

 • psychomotorický neklid (pocit neklidu spojené se zvýšenou motorickou aktivitou),
 • třes a třes rukou,
 • pocení,
 • úzkost,
 • nevolnost a zvracení,
 • bušení srdce,
 • zvýšení tlaku krve,
 • slabost,
 • poruchy spánku a soustředění,
 • děsivé sny,
 • deprese,
 • podrážděnost,
 • bolesti hlavy apod.

V rámci vážnějších problémů dochází až ke zrakovým, sluchovým a hmatovým halucinacím, křečím a epileptickým záchvatům.

Nejtěžší formou odvykacího stavu u alkoholu je tzv. delirium tremens, při kterém dochází k poruchám vědomí, horečce, dezorientaci v čase a prostoru, halucinacím, bludům a paranoie, zvýšenému tlukotu srdce, zrychlenému dýchání, pocení, hrubému třesu a záchvatům křečí. Největší komplikace se dostavují především v době večera a noci. Důvodem je nastavení biologických hodin na večerní útlum, který není dostačující, když se člověk nenapije alkoholu. Delirium tremens je život ohrožující stav, až 20 % lidí mu podlehne. Lidé ve stavu deliria tremens jsou nebezpečni sobě i okolí. Po odeznění odvykacího stavu i nadále po dobu několika měsíců mohou přetrvávat poruchy spánku, úzkostně-depresivní stavy a některé další potíže. Při podezření na začínající odvykací stav proto neváhejte a vždy vyhledejte lékaře. Proces zvládání odvykacího stavu se nazývá detoxifikace a může probíhat formou hospitalizace nebo v případě mírného odvykacího stavu i ambulantní formou, v domácím prostředí, kdy pacient pravidelně dochází do ambulance.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 - první souhrnná zpráva o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi