Mám o někoho starost

Může být složité rozpoznat známky toho, že někdo, na kom vám záleží, pije příliš mnoho. Jako blízká osoba můžete být lépe připraveni na včasné rozpoznání změn v chování a můžete se dovědět, jak v takových případech zareagovat.

Nejlepším způsobem, jak se přiblížit k někomu, o koho máte starost, je citlivost a empatie. Zkuste se zamyslet nad tím, jak byste chtěli být osloveni, kdyby vám někdo řekl, že máte problém s alkoholem. Může být ponižující, když je vyřčeno, že moc pijete. První reakcí může být popírání problému a hněv. Spíše než nesouhlas s pitím alkoholu dejte najevo starost a zájem o blízkou osobu a její situaci. Důležité je vyhnout se kritice a nálepkování, jako např. používání slova "alkoholik". Naopak, zkuste použít pozitivní fráze vyjadřující váš zájem, jako např.:

"Zajímalo by mě, jestli by se tvůj (zdravotní) stav zlepšil, kdybys pil méně."

"Všiml/a jsem si, že od té doby co více piješ, už nejsi tak pozitivní. Už to není ten člověk, kterého jsem znal. Neříkám to proto, abych tě naštval, ale protože o tebe mám starost."

"Všiml/a jsem si, že už nesportuješ (nevěnuješ se svým koníčkům) tolik, jako dřív."

Velmi důležitá je volba správného okamžiku. Ujistěte se, že jste oba v dobrém rozpoložení a neprobíhá mezi vámi žádná hádka či jiná emočně vypjatá situace. Zkuste si dopředu přečíst nějaké informace a podívat se na Mapu pomoci, abyste mohli nabídnout osobě, na které vám záleží, správná fakta a rady, na jakého odborníka se obrátit.

Mějte na paměti, že blízké osobě můžete zkusit pomoci a podporovat ji, ale vždy musí sama chtít změnit své chování ve vztahu k alkoholu.  Může trvat dlouhou dobu, než přijme skutečnost, že má problém s alkoholem. To může být i pro vás velmi náročné. Proto sami můžete zkusit vyhledat odbornou pomoc a poradit se s odborníky, jak postupovat ve vašem konkrétním případě. 

 


Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia Děkujeme!    INFORMACE O STUDII