Blog

Přečtěte si články, které nás zaujaly.

Najdete tu informace určené pro veřejnost i pro odborníky, kteří pracují v oblasti závislostí nebo se setkávají s lidmi, pro které konzumace alkoholu představuje zvýšené riziko.

Spotřeba alkoholu v ČR - studie CETA

Studie Spotřeba alkoholu v ČR - Vývoj, dopady, regulace a další rizikové faktory ohrožující zdraví společnosti byla publikována v srpnu 2019. Autory jsou Aleš Rod a Michael Fanta, Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.

Čtěte více

Celospolečenské náklady způsobené alkoholem (data 2006 a 2007)

Dvě studie celospolečenských nákladů spojených s užíváním alkoholu, provedené v ČR na základě dat z roku 2006 (studie Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, s využitím metody AAF) a z roku 2007 (studie Centra adiktologie 1. LF UK s využitím metody COI).

Čtěte více
« 1 2 3 4 »