Národní linka pro odvykání alkoholu

800 350 000 po-pá 10-18 hod.

 • Je to pro mne?

Národní linka poskytuje bezplatné služby dospělým a mládeži (od 15 let), kteří jsou rozhodnuti omezit škodlivé pití alkoholu a potřebují podporu, nebo se chtějí poradit o rizicích spojených s pitím alkoholu obecně. Tedy i těm, kdo ještě nejsou rozhodnuti škodlivé pití alkoholu omezit, nebo se chtějí poradit o odvykání pití alkoholu u svých partnerů, přátel …

  • Jak začnu?

  Zavolejte na Linku pro odvykání alkoholu až budete mít dostatek času a klidu na rozhovor. Nebo si nejdříve krátkým hovorem s Linkou domluvte, kdy má Linka zavolat vám. Konzultant vám během 30-40minutového úvodního hovoru řekne, kolik alkoholu je příliš mnoho, jaká jsou zdravotní i jiná rizika pití velkého množství alkoholu, pomůže vám zjistit, zda vaše pití může představovat problém a jaké prostředky pro zvládnutí problému můžete použít.

  • Jak to probíhá?

  Můžete se poradit jednorázově nebo být s Linkou v kontaktu po delší dobu. Po úvodním hovoru vám konzultant Linky poradí, kam se pro konkrétní pomoc obrátit ve vašem okolí, nebo navrhne, abyste spolu zůstali v následujícím měsíci v kontaktu a společně přesněji vyhodnotili vaši situaci.

  • O Národní lince pro odvykání alkoholu

  Národní linka pro odvykání alkoholu byla zřízena Úřadem vlády České republiky v rámci Národních stránek pro podporu odvykání alkoholu, které spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Je součástí „rodiny“ národních linek, které vznikly v r. 2018 rozšířením služeb první z nich – Národní linky pro odvykání kouření.

  Linku na základě projektu provozuje Česká koalice proti tabáku z. s. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Konzultace poskytují odborní konzultanti telefonicky na čísle 800 350 000.

  Konzultační služba nenahrazuje lékařskou péči; pokud byste ji potřebovali, konzultant vám pomůže vybrat nejbližší specializované zdravotnické pracoviště.

  S Linkou je možno konzultovat i rizikové (hazardní) hraní nebo odvykání kouření. Linka je také připravena spolupracovat s praktickými lékaři, psychology a dalšími odborníky, kteří pomáhají svým klientům s odvykáním alkoholu.