Národní linka pro odvykání alkoholu

800 350 000 po-pá 10-18 hod.

  • Je to pro mne?

Národní linka poskytuje bezplatné služby dospělým a mládeži (od 15 let), kteří potřebují pomoc s omezením pití alkoholu. O pomoc či radu můžete požádat i když nejde přímo o vás, ale máte starost o blízkou osobu.

  • Jak začnu?

Zavolejte nebo napište Národní lince e-mail a Linka vám zavolá zpět. Konzultant s vámi provede první mapovací hovor, ve kterém s vámi probere návyky týkající se pití alkoholu a zhodnotíte, jestli se jedná o škodlivé pití či může jít o závislost.

  • Jak to probíhá?

Po mapovacím hovoru pokračuje odvykání návaznými kratšími hovory, které shrnují průběh odvykání a pomáhají vám vytrvat. Konzultace s Národní linkou pro odvykání jsou bezplatné.

  • Kontakt a další informace

Národní linka pro odvykání alkoholu má telefonní číslo 800 350 000, e-mail poradte@chciodvykat.cz a webovou stránku chciodvykat.cz

  • O Národní lince pro odvykání alkoholu

Národní linka pro odvykání alkoholu byla zřízena Úřadem vlády České republiky. Projekt je realizován a dále rozvíjen s finanční podporou Úřadu vlády České republiky (Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky) a Ministerstva zdravotnictví. Národní linku provozuje Česká koalice proti tabáku, která začala nejdříve provozovat linku pro odvykání kouření, a následně služby rozšířila.

Konzultační služba nenahrazuje lékařskou péči; pokud byste ji potřebovali, konzultant vám pomůže vybrat nejbližší specializované zdravotnické pracoviště.

S Linkou je možno konzultovat i rizikové (hazardní) hraní nebo odvykání kouření. Linka je také připravena spolupracovat s praktickými lékaři, psychology a dalšími odborníky, kteří pomáhají svým klientům s odvykáním alkoholu.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.