, Blog

Co dělat při otravě alkoholem?

Možná to tak nevypadá, ale alkohol je jed a může mít i smrtící následky.  

Lidské tělo je schopné odbourávat pouze určité množství alkoholu za hodinu, konzumace vysokých dávek alkoholu v krátkém čase tak může být velmi nebezpečná. Akutní intoxikace („opilost") může být velmi vážným stavem a může:

 • zpomalit mozkovou funkci včetně schopnosti rovnováhy,
 • dráždit žaludek a vyvolat zvracení, následkem čehož hrozí udušení nebo vdechnutí zvratků do plic,
 • ovlivnit až zastavit nervový systém ovládající dýchání a srdeční tep,
 • dehydratovat, což může způsobit trvalé poškození mozku,
 • snížit teplotu těla, což může vést k hypotermii,
 • snížit hladinu cukru v krvi,
 • končit kómatem a mnoha dalšími vážnými komplikacemi.

Akutní intoxikaci můžeme rozdělit do několika stádií, která jsou pouze orientační, protože na stupeň opilosti má vliv řada faktorů, jako např. věk, pohlaví či zdravotní stav rychlost konzumace alkoholu:

 1. Euforické (přibližně 0,5-1,0 promile), které se projevuje euforií, zvýšeným sebevědomím, odstraněním zábran, mnohomluvností a zhoršenou sebekritičností.
 2. Hypnotické (přibližně 1-2 promile), ve kterém je časté prodloužení reakcí, ztráta sebekontroly, poruchy koordinace a rovnováhy či podrážděnost.
 3. Narkotické (přibližně 2-3 promile), ve kterém dochází k těžkým poruchám koordinace, zmatenosti, začínajícím poruchám dechového a oběhového centra, studené kůži a přechodu do hlubokého spánku.
 4. Asfyktické (přibližně 3,5-5 promile), kritické stadium, ve kterém hrozí bezvědomí až kóma, může vést až ke smrti z důvodu selhání dechového a oběhového systému.

Hranice mezi běžnou opilostí a nebezpečným stavem může být velmi tenká. Proto je důležité uvědomit si příznaky otravy alkoholem a vědět, kdy je potřeba zasáhnout: zmatenost, ztráta koordinace, zvracení, nepravidelné nebo pomalé dýchání (méně než osm dechů za minutu), modrá nebo bledá barva pokožky, nízká tělesná teplota, stupor (osoba je při vědomí, ale nereaguje na podněty), bezvědomí.

Správný postup při zvládání vážnějších stavů spočívá v zajištění životních funkcí, v udržení volných dýchacích cest (z důvodu rizika vdechnutí zvratků), v doplnění tekutin a ve zvýšeném dohledu pro nebezpečí možných komplikací (zranění, rozvoj kómatu, neklidné chování vedoucí ke zranění apod.).

Všeobecně známé jsou návody a pověry typu: „nechte ho se z toho vyspat" nebo „káva ho probere". Pravdou však je, že tyto rady mohou situaci ještě zhoršit. Existuje tolik mýtů o tom, jak postupovat při otravě alkoholem, proto je důležité se ujistit, že skutečně víte, jak se správně zachovat.

Co NEdělat?

 • Nedávejte dotyčnému napít kávy - alkohol dehydratuje tělo stejně jako káva, můžete tak způsobit ještě větší dehydrataci, která může vést až k poškození mozku.
 • Nikdy nenechávejte dotyčného se „z toho" vyspat - množství alkoholu v krevním oběhu se postupem času zvyšuje, i když dotyčný už nepije.
 • Nevyvolávejte zvracení - působením alkoholu se může stát, že dotyčný vlastní zvratky vdechne, což může vést k velmi závažným komplikacím.
 • Nenuťte dotyčného chodit - alkohol jako tlumící látka zpomaluje funkci mozku a ovlivňuje rovnováhu. Chůze by mohla lehce vést ke zranění.
 • Nesprchujte dotyčného studenou vodou - alkohol snižuje tělesnou teplotu, vlivem čehož může dojít k podchlazení. Studená sprcha tělesnou teplotu ještě snižuje.
 • Nepodávejte dotyčnému další alkohol - množství alkoholu v krvi by se tímto ještě zvýšilo, což může vést k dalším vážnějším komplikacím.

Co dělat při otravě alkoholem?

 • udržet dotyčného vzhůru a vsedě,
 • pokud není schopen sedět, položit na bok (tzv. stabilizovaná poloha),
 • dát dotyčnému napít vody,
 • udržet dotyčného v teple,
 • zkontrolovat jestli dotyčný dostatečně dýchá,
 • zůstat s dotyčnou osobou a sledovat další symptomy,
 • v případě závažnějších komplikací volat zdravotnickou záchrannou službu (155).

Zpráva o alkoholu v České republice 2021 - první souhrnná zpráva o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi