Vědomostní test

1. Jaký je chemický název účinné látky obsažené v alkoholických nápojích?

2. Který z následujících nápojů obsahuje nejmenší množství alkoholu?

3. Za jak dlouho alkohol začne ovlivňovat funkci mozku?

4. Průměrně za jak dlouho zdravý člověk odbourá jeden alkoholický nápoj (0,5 l piva, 0,2 l vína nebo 0,02 l lihoviny)?

5. Jak poznáte, že jste střízlivý a můžete řídit auto?

6. Které z následujících tvrzení o alkoholu není pravdivé?

7. Který z tělesných orgánů je nejvíce poškozován alkoholem?

8. Co to znamená „tolerance“ u pití alkoholu?

9. Proč je zvyšující se tolerance k alkoholu problém?

10. Jaké jsou příznaky otravy alkoholem?

11. Co je to cirhóza?

12. Od kolika let je v ČR legální koupit si alkohol?

13. Jaký vliv na děti má alkoholismus v rodinné historii?

14. Které z následujících poškození vlivem alkoholu si zaslouží zvláštní pozornost u dětí a mladistvých?

15. Jaké jsou krátkodobé účinky alkoholu?
Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.czkoronavirus.mzcr.cz, a dále zejména  www.mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka: 1212

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu a odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz