, Blog

Alkohol a psoriáza − příčina i důsledek

Článek publikovaný na stránkách proLekaře.cz v r. 2017.

"Alkohol může být jedním ze spouštěčů psoriázy (lupénky). Data z epidemiologických studií přitom ukazují, že mnozí pacienti s psoriázou konzumují alkohol ve zvýšené míře a současně je u nich vyšší výskyt onemocnění souvisejících s konzumací alkoholu i vyšší mortalita."

Článek se opírá o data z několika studií, které sledovaly vliv pravidelného užívání alkoholu na vznik psoriázy (lupénky), což je zánětlivé autoimunitní onemocnění. Konstatuje, že i mnozí pacienti s psoriázou nadále konzumují alkohol a často trpí rovněž depresí či úzkostí. Lékaři by proto měli těmto komorbiditám u pacientů s psoriázou věnovat pozornost a v případě potřeby jim nabídnout psychologickou podporu.

Odkaz na původní článek: Adamzik K., McAleer M. A., Kirby B. et al. Alcohol and psoriasis: sobering thoughts. Clin Experiment Dermatol 2013; 38 (8): 819−822, doi: 10.1111/ced.12013.

[Zdroj: Alkohol a psoriáza − příčina i důsledek, proLékaře.cz, 28. 11. 2017; zobrazeno 5. 3. 2019]

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.czkoronavirus.mzcr.cz, a dále zejména  www.mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka: 1212

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu a odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz