, Blog

Alkohol a rakovina - kampaň Movendi

MOVENDI INTERNATIONAL, globální síť pro rozvoj prostřednictvím prevence alkoholu informuje u příležitosti Světového dne proti rakovině 2020 o rizicích konzumace alkoholu. Alkohol je kancerogen.

Na stránce MOVENDI INTERNATIONAL (v angličtině, je možno ji přeložit do češtiny v prohlížeči Chrome) v části Take action jsou zveřejněny informace o souvislosti konzumace alkoholu a rakoviny. Uvádí se:

  • Na rakovinu vzniklou v souvislosti s pitím alkoholu ročně ve světě umírá 650 tisíc osob.
  • Pokud by se spotřeba alkoholu snížila o 30 %, klesl by počet úmrtí o 26 % (tj. cca 171 tisíc osob) ročně. Při snížení o pouhých 10 % by počet úmrtí na rakovinu v souvislosti s alkoholem poklesl o 9 % (cca 57 tisíc osob).
  • Vědecké důkazy o korelaci rakoviny a alkoholu jsou známy již od 80tých let. Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikuje alkohol jako karcinogen třídy 1 již od r. 1988. Přesto veřejnost stále nemá dostatečné povědomí o tom, že alkohol je příčinou 7 typů rakoviny.
  • Průmysl spojený s alkoholem dosud šíří mýtus, že malé množství alkoholu je zdravé pro srdce nebo že alkohol je součástí společenského života.
  • Reklama na alkohol je agresivní, a spojuje konzumaci alkoholu se osobním šarmem, úspěchem a sportovními hrdiny.
  • Je potřeba zvýšit povědomí o obrovské rizikovosti pití alkoholu v souvislosti s rakovinou. Neexistuje žádné bezpečné množsví alkoholu ani zdravé užívání alkoholu.

Další informace jsou na stránce MOVENDI pod heslem We Can. I Can. Challange alcohol industry myths. (Můžeme. Můžu. Vyvracejte mýty alkoholového průmyslu.)


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi