, Blog

Alkohol pod kontrolou - stránky Kliniky adiktologie

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze provozuje stránky Alkohol pod kontrolou, určené široké veřejnosti.

Stránky Alkohol pod kontrolou poskytují, obdobně jako stránky Alkohol škodí, ověřené informace o škodlivosti konzumace alkoholu, rady a doporučení, jak zvládnout problém s alkoholem, informace o léčbě závislosti na alkoholu... Stránky vznikly  v rámci projektu „Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol“, podpořeného Ministerstvem zdravotnictví (rozhodnutí OZS/65/4141/2017), a navazují na dřívější prezentaci projektu NETAD.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi