, Blog

Alkohol pod kontrolou

Alkohol pod kontrolou je internetová stránka spravovaná Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze.

Stránka Alkohol pod kontrolou obsahuje ověřené informace o užívání alkoholu, včetně zdravotního varování: "Alkohol, stejně jako cigarety, způsobuje rakovinu". Kromě informací nebo možnosti otestovat se, jak jste na tom alkoholem, stránka poskytuje i možnost kontaktu s poradnou.

Na stránce najdete také informace o kampani #protitlaku - kampani proti společenskému tlaku, který ztěžuje snahu mít alkohol pod kontrolou. Kampaň probíhá na Instagramu.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi