, Blog

Alkohol v primární zdravotní péči: zkušenosti, názory a postoje českých praktických lékařů

Článek publikovaný v časopise Praktický lékař, 2015.

Souhrn článku:

"Cílem sdělení je popsat zkušenosti a postoje českých praktických lékařů k řešení problémů s alkoholem v podmínkách primární péče.

Informace byly zjišťovány řízeným rozhovorem. Byla použita česká verze dotazníku ODHIN. Celkem bylo dotázáno 294 praktických lékařů.

Střídmé pití alkoholu považuje za velmi důležité pro zdraví 35 % lékařů. Větší význam přisuzují lékaři nekouření, neužívání drog a dodržování lékové preskripce. V ovlivňování svých pacientů k mírnému pití se hodnotí jako velmi efektivní 8,5 % lékařů, odhad subjektivní efektivity by se zvýšil na 32 % při adekvátním vzdělávání. Více zkušeností při řešení problémů s alkoholem ve své praxi uvádí čtvrtina dotázaných lékařů. Bariérami pro širší implementaci screeningu a krátkých intervencí jsou: nedostatek času, chybějící odborná průprava a nedostatečné ocenění preventivních činností. // Zavádění screeningu a krátkých intervencí do primární praxe s cílem omezovat rizikové a škodlivé pití alkoholu by příznivě ovlivnilo zdravotní stav populace a přineslo úspory v nákladech na pozdější léčbu zdravotních důsledků nadměrné spotřeby alkoholu."

[ Zdroj: Alkohol v primární zdravotní péči: zkušenosti, názory a postoje českých praktických lékařů

Autoři: L. Csémy1,2; H. Sovinová2 Působiště autorů: Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Ředitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.1; Státní zdravotní ústav, Praha, Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová2 Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2015; 95(2): 77-82. www.prolekare.cz, zobrazeno 22. 8. 2018]

Odborníci si mohou plné znění článku Alkohol v primární zdravotní péči: zkušenosti, názory a postoje českých praktických lékařů stáhnout ze stránek www.prolekare.cz.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi