, Blog

Alkohol z pohledu veřejného zdraví v ČR: fakta a souvislosti

Přehledový článek publikovaný v Časopisu lékařů českých v r. 2018.

Souhrn článku: "Spotřeba alkoholu ve společnosti má přímý dopad na rozsah škod způsobených jeho nadměrným užíváním, a to včetně dopadů na zdraví a kvalitu života. Alkoholová politika, zejména dostupnost alkoholických nápojů, ovlivňuje celkovou spotřebu alkoholu. ČR je ve vztahu k alkoholu velmi liberální, dostupnost alkoholických nápojů je všeobecně velmi vysoká, což způsobuje, že obsazujeme v mezinárodním srovnání první příčky ve spotřebě alkoholu na hlavu. Nadměrné pití alkoholických nápojů má negativní vliv na zdraví a sociálně-ekonomickou situaci velké části českého obyvatelstva. ČR by se měla inspirovat zahraničními zkušenostmi, které ukazují, že alkoholová politika spočívající v omezené dostupnosti alkoholu je účinným prostředkem snižování spotřeby a škod způsobených alkoholem, včetně jejích dopadů na zdraví."

V jednotlivých kapitolách článku se autorky věnují těmto tématům:

  • Spotřeba alkoholu jako téma veřejného zdraví
  • Fakta o spotřebě alkoholu v ČR a jeho dopady
  • Zdravotní dopady
  • Ekonomické a sociální dopady
  • Alkoholismus v českém mediálním diskurzu
  • Alkoholová politika v ČR - současná praxe v mezinárodním srovnání

[Zdroj: Alkohol z pohledu veřejného zdraví v ČR: fakta a souvislosti; Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK. Čas. Lék. čes. 2018; 157:248-253]