, Blog

Celospolečenské náklady způsobené alkoholem (data 2006 a 2007)

Dvě studie celospolečenských nákladů spojených s užíváním alkoholu, provedené v ČR na základě dat z roku 2006 (studie Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, s využitím metody AAF) a z roku 2007 (studie Centra adiktologie 1. LF UK s využitím metody COI).

Přehledový článek Některé celospolečenské náklady způsobené alkoholem (zdroj: proLékaře.cz, pro registrované uživatele), jehož autorkou je I. Šmídová (Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno), byl publikován v časopise  Prakt. Lék. 2012; 92(1): 23-30, který je možno si stáhnout rovněž ve volně dostupné databázi Kramerius 5; do obou zdrojů je možno vstoupit přes stránku Medvik. Autorka analyzovala data z r. 2006 metodou Alcohol Attributable Fraction (AAF), kde základem přístupu bylo určení podílu případů u jednotlivých chorob, které by nenastaly, pokud by subjekty nebyly vystaveny spotřebě alkoholu. Data ke 12 diagnózám spojeným s alkoholem byla v elektronické podobě získána z Ústavu Zdravotnických Informací a Statistiky ČR, ze stránek Českého statistického úřadu a dále z publikací zabývajících se demografií a jejich statistickým rozborem. Článek poskytuje popis postupu, tabulky a grafy. V diskusi autorka upozorňuje, že nebyly touto metodou nejsou zachyceny škody na majetku ani trestná činnost, a že byly uvažovány pouze evidované osoby s alkoholovou závislostí, nikoliv osoby neevidované (skrytá populace).

V letech 2009-2011 probíhala studie Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007, která byla zaměřena mnohem šířeji; byla založena na metodě Cost of Illness. Popis cílů a metod studie a souhrn výsledků je uveden ve stejnojmenném článku dostupném na stránkách adiktologie.cz. U článku je možno si stáhnout monografii Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007 (PDF, 89 stran) obsahující výzkumnou zprávu, ve které je uvedena podrobná metodologie, výsledky a závěry studie. Autory monografie jsou MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Ing. Mgr. Vendula Běláčková, JUDr. Michaela Štefunková, Ing. Jiří Vopravil, PhDr., PhD., Mgr. Bc. Miroslava Langrová; na řešení studie se podíleli rovněž Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. a Matúš Šucha, Ph.D. (Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha). Podle této studie celospolečenské náklady užívání alko­holu v České republice za rok 2007 byly 16,4 miliard Kč (0,46 % HDP; přepočet na procenta provedla redakce drogy-info.cz).

Data z nejnovější studie publikované v roce 2019 provedené nstitutem iHETA najdete v samostatném článku zveřejněném na tomto webu pod titulem Společenské náklady konzumace alkoholu v ČR (data 2016). Podle nejnovější studie činil odhad společenských nákladů na užívání alkoholu v ČR celkem 56,57 miliard Kč, což představovalo 1,20 % hrubého domácího produktu (HDP); odhad byl zpracován na základě dat pro rok 2016. Vysoký nárůst by bylo možno vysvětlit až po podrobném porovnání metodik obou studií provedených metodou COI; mohl být ovlivněn i tím, že zatímco ve studii publikované v r. 2019 byla pro ocenění lidské práce použita superhrubá mzda, ve starší studii byla použita hrubá mzda (kategorie superhrubá mzda v té době ještě nebyla zavedena).