, Blog

Dopady užívání alkoholu na okolí uživatele

Článek zveřejněný v časopise Hygiena 2020, č. 65 (1).

"Konzumace alkoholu ovlivňuje nejen uživatele samotného, ale i jeho okolí. Dopady pití na jedince jsou důkladně mapovány, méně pozornosti je věnováno zainteresovanému okolí. V zahraniční literatuře se výzkum škod působících na okolí označuje termínem alcohol's harm(s) to others, zkracovaným na AHTO. AHTO zahrnuje škody v širokém spektru na úrovni jedince, rodinného systému, komunity a společnosti. Cílem práce je poskytnout přehled poznatků o AHTO včetně typologie, způsobů zkoumání a klasifikace, dále také o původcích AHTO, ohrožených skupinách a protektivních faktorech.", uvádí se v abstraktu článku.

Přehledový článek Dopady užívání alkoholu na okolí uživatele byl zveřejněn v únoru 2020. Předcházela mu diplomová práce E. Novákové z r. 2018 (plné znění práce: https://www.adiktologie.cz/file/497/novakova-dp.pdf). K získání zdrojů byla provedena systematická rešerše bibliografických databází. Pro doplnění informací o různých typech AHTO byly dohledány informace z dalších publikací, výročních zpráv, statistik, akčních plánů a strategických dokumentů. Odkazy na literaturu najdete v abstraktu článku. Abstrakt je k dispozici v češtině a angličtině. Plné znění článku je k dispozici registrovaným čtenářům časopisu Hygiena. Diplomová práce je volně dostupná.

Dopady užívání alkoholu na okolí uživatele

Elizabeth Nováková 1 , Viktor Mravčík 1,2,3 

1 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
2 Úřad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a odpovědnost, Praha, Česká republika
3 Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká republika

Hygiena 2020, 65 (1) : 10-16 | DOI: 10.21101 / hygiena.a1730 

 


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi