, Blog

Globální informační systém WHO o alkoholu a zdraví (GISAH)

Globální informační systém WHO o alkoholu a zdraví (GISAH; Global Information System on Alcohol and Health) je nástrojem pro hodnocení a sledování zdravotní situace a trendů souvisejících s konzumací alkoholu, škodami spojenými s alkoholem a sledování politik jednotlivých zemí týkajících se alkoholu. 

Globální informační systém WHO o alkoholu a zdraví (GISAH) poskytuje snadný a rychlý přístup k široké škále zdravotních ukazatelů souvisejících s alkoholem. Je to základní nástroj pro posuzování a sledování zdravotního stavu a trendů souvisejících s konzumací alkoholu, škodami spojenými s alkoholem a politickými reakcemi v zemích. GISAH umožňuje nahlížet data v členění podle kategorií nebo podle klíčových ukazatelů

Související stránka Data Global Health Observatory (GHO) obsahuje kromě přístupu do plné databáze GISAH také analýzu a vizualizaci dat z GISAH podle úrovní spotřeby, vzorců spotřeby, regulačních politik (věková omezení a licencování), škod a zdravotních důsledků (úmrtnost) a dále profily jednotlivých zemí, mapy, zprávy a další odkazy. Informace jsou dostupné v angličtině, francouzštině, ruštině, španělštině a 2 dalších jazycích.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi