, Blog

Historie svépomocných aktivit – bratrstva a spolky střídmosti na území Čech, Moravy a Slezska

Článek byl publikován v časopise Adiktologie v preventivní a léčebné praxi č. 3/2021. Jeho cílem bylo popsat okolnosti vzniku, působení a zániku spolků a bratrstev střídmosti na historickém území Čech, Moravy a Slezska.

V abstraktu článku Historie svépomocných aktivit – bratrstva a spolky střídmosti na území Čech, Moravy a Slezska se uvádí, mimo jiné

"Východiska | Svépomocné aktivity a organizace jsou významným prvkem nejen v protialkoholních aktivitách obecně, ale mají svoji nezastupitelnou roli i v léčebněterapeutickém procesu a edukaci. Mezi nejstarší svépomocnou skupinu, která kontinuálně působí na našem historickém území, patří KLUS, založený v únoru 1948. Svůj prapůvod mají svépomocné skupiny ve spolcích a bratrstvech střídmosti, které se na našem území systematicky rozvíjely od poloviny 19. století. ...

Výsledky a závěry | Na historickém území Čech, Moravy a Slezska působilo v průběhu 19. a do počátku 20. století 10 bratrstev a spolků střídmosti a jeden spolek střídmosti pro mladistvé. Na území Čech byl aktivní jeden spolek, na Moravě pět a ve Slezsku čtyři."

Autor | PĚSTOVÁ, T., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J.

Citace | PĚSTOVÁ, T., MIOVSKÝ, M., ŠEJVL, J. Historie svépomocných aktivit – bratrstva a spolky střídmosti na území Čech, Moravy a Slezska. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2021; 4(3), 150–156;
doi: 10.35198/APLP/2021-003-0002.

Plné znění článku je dostupné v časopise Adiktologie v preventivní a léčebné praxi č. 3/2021.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 - první souhrnná zpráva o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor