, Blog

Informační kampaň "Stop alkoholu v těhotenství"

Informační kampaň zahájená Univerzitou Karlovou 9. září 2020 v 9:00 hod. u příležitosti Mezinárodního dne Fetálního alkoholového syndromu. Informace jsou dostupné na stránce Česko jak dál?

Na stránce Česko a jak dál? pod záložkou Alkohol v těhotenství je dostupné vysvětlení, co je fetální alkoholový syndrom (FAS) a co jsou poruchy fetálního alkoholového spektra (FASD), kalkulačky a testymateriály ke stažení a další informace. Najdete zde i odkazy, kde hledat pomoc a výzvu k zapojení se do soutěže a ke sdílení informací o vlivu konzumace alkoholu v těhotenství.

Tisková zpráva vydaná Univerzitou Karlovou informuje, že součástí kampaně je speciální webová stránka na doméně www.ceskoajakdal.cz, kde si mohou lidé otestovat, co vše vědí a nevědí o alkoholu, seznámit se s aktuálními fakty a čísly a také se zapojit do znalostní soutěže. Komunikace bude probíhat rovněž na sociálních sítích Univerzity Karlovy.

Do akce jsou všechny lékařské fakulty Univerzity Karlovy i odborní partneři.

Informační kampaň se koná s podporou všech lékařských fakult veřejných vysokých škol v ČR, které se do ní různou formou zapojí – uspořádají informační den ve svém fakultním městě, přednášku pro veřejnost, budou sdílet informace na komunikačních kanálech univerzity. Akce se koná s podporou odborných partnerů a občanských sdružení, například Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové, Národního ústavu duševního zdraví, iniciativy Suchej únor a dalších. Mediálními podporovateli akce jsou Česká televize a Český rozhlas.

Součástí kampaně je univerzitní stánek 2. lékařské fakulty UK, umístěný 9. září 2020 v Obchodním centru Quadrio v Praze na Národní třídě, kde studenti seznamují veřejnost se zdravotními dopady nadměrného pití alkoholu a to zejména na dosud nenarozené děti.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi