, Blog

Irsko: Daňová opatření pro snížení škodlivých dopadů pití alkoholu

Zpráva vydaná irskou neziskovou organizací Alcohol Action Ireland,  která se na národní úrovni zabývá problematikou dopadů pití alkoholu a možnostmi snížení spotřeby alkoholu, může být inspirací i pro české prostředí.

Organizace Alkohol Action Irsko v září zveřejnila zprávu PRE-BUDGET SUBMISSIION 2019 (Zpráva k připravovanému rozpočtu 2019) a vyzvala ministra Paschala Donohue, aby nesnižoval stávající spotřební daně na alkoholové výrobky a aby zvážil řadu opatření, která by mohla omezit rostoucí spotřebu alkoholu v Irsku a zvýšit kapacitu podfinnancovaných léčebných služeb.

Vyzývá k přijetí daňových opatření, která by zastavila expanzi tzv. Off-Trade trhu s alkoholem (Poznámka: Off-trade je pojem pro maloobchodní prodej balení alkoholu, tj. prodej v hypermarketech, supermarketech a dalších obchodech; nepatří do něj prodej v restauracích, kavárnách, hotelech, kioscích s občerstvením apod.).

Navrhuje nová opatření na zajištění nových příjmů pro inovativní návrhy na řešení problémů s pitím u dětí a zlepšením služeb zaměřených na léčby uživatelů alkoholu. Doporučuje ukončit nepotřebné státní podpory pro prosperující „alkoholový průmysl“ (výrobce alkoholu) a okamžité stanovení minimální ceny produktů obsahujících alkohol a přijetí zákona o veřejném zdraví v souvislosti s alkoholem (Public Health /Alcohol/ Bill).

Alcohol Action Irsko rovněž navrhuje dvě inovační opatření a zdůrazňuje potřebu přestrukturovat irský trh s alkoholem, který podle odhadů v roce 2017 činil 3,74 miliardy EUR. Zvýšením ročních poplatků za obnovu licencí a zavedením poplatku „sociální odpovědnosti“ ze všech budoucích tržeb z Off-Trade obchodu by mohly vzniknout dodatečné příjmy přesahující 78 milionů EUR na financování opatření zaměřených na pozdější nástup pití alkoholu u mladistvých a posílení financování veřejných programů na léčení uživatelů alkoholu.