, Blog

Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu?

Článek publikovaný v časopise Česko-slovenská pediatrie.

"Mozek dospívajících je ve vztahu k alkoholu mnohem zranitelnější než v pozdějších letech. Pití alkoholu, zejména nárazové pití vysokých dávek (pití v tazích, binge drinking), představuje velké riziko pro mozek dospívajících, jejich vzdělání a uplatnění ve společnosti. Na základě reprezentativních dat shromážděných v Česku v rámci studie ESPAD v roce 2011 lze konstatovat, že nejméně 22,8 % dospívajících pilo v tazích třikrát nebo častěji během posledního měsíce. To by v populaci dospívajících narozených v letech 1994 a 1995 činilo téměř 50 tisíc osob. Necelých 40 % dospívajících ve věku 15 až 16 let mělo první zkušenost s alkoholem už před 12. rokem věku, což zranitelnost mozku ještě zvyšuje. Zneklidňující je už skutečnost, že naprostá většina dospívajících pije alkohol pravidelně, ačkoliv je to v rozporu se zákonem."

 

[Zdroj: Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu?

Autoři: L. Csémy1; K. Nešpor2 Působiště autorů: Laboratoř sociální psychiatrie, Psychiatrické centrum Prahavedoucí PhDr. L. Csémy11; Oddělení léčby závislostí – muži, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Prahaprimář MUDr. K. Nešpor, CSc.2 Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2013; 68 (6): 380-384. stránky prolekare.cz, zobrazeno 22. 8. 2018]

Plné znění článku Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu? si odborníci mohou stáhnout ze stránek prolekare.cz.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi