, Blog

Miovský: Odmítači očkování, alkoholici i kuřáci by měli platit, kvůli lockdownu budou mít problémy statisíce lidí

Rozhovor s profesorem Michalem Miovským v pořadu Prostor X (Reflex), zveřejněný 21.12.2021.

Video rozhovor s profesorem Miovským (37:24 minut) lze spustit v úvodu článku Miovský: Odmítači očkování, alkoholici i kuřáci by měli platit, kvůli lockdownu budou mít problémy statisíce lidí Rozhovor byl veden v rámci série Prostor X, který je dostupný na webu Reflex.cz a jako podcast rovněž na platformě Spotify.

Citujeme ze článku:

  • „Stovky tisíc lidí se posunuly za hranici toho, co byly schopny vyvažovat, a nám to začalo plnit ambulance,“ říká adiktolog profesor Michal Miovský. Nemluví přitom o běžných pacientech, kteří se léčí, nebo jsou těsně před léčbou závislosti na alkoholu, nebo jiných látkách. Standardní vývoj a postupné propíjení se, které jindy trvá roky nebo i desetiletí, urychlila u této početné skupiny frustrující situace spojená s pandemií.

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., je klinickým psychologem, přednostou Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a proděkanem pro nelékařské studijní programy a celoživotní vzdělávání 1. LF UK.


Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou

Zpráva o alkoholu v České republice 2023 bude vydána v únoru 2024. Zprávu o alkoholu v České republice 2021 - první souhrnnou zprávu o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR - najdete v Blogu. OTEVŘÍT ZPRÁVU