, Blog

Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020

Zpráva s výsledky výzkumu za rok 2020 zveřejněná Státním zdravotním ústavem dne 1. 6. 2021.

Souhrn zjištění z reprezentativního vzorku dospělé populace je zveřejněn na stránkách státního zdravotního ústavu pod titulkem Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020.

Citujeme dvě z hlavních zjištění, týkajících se alkoholu:

  • "V reprezentativním vzorku dospělé populace (věk 15+) uvedlo časté pravidelné pití alkoholu (tj. denně nebo obden) 19,8 % dotázaných. Proti předchozímu roku jde o nárůst o 2,4 procentního bodu.
  • Trvalou (celoživotní) abstinenci uvedlo 3,6 % dotázaných (v roce 2019 to bylo 2,4 %). Abstinenci v posledním roce uvedlo 12,2 % dotázaných osob. Za dlouhodobé abstinenty lze považovat šestinu našeho vzorku (15,8 %). Od roku 2012 je to nejvyšší výskyt abstinujících v populaci."

Výzkumná zpráva a další informace

Ze stránek Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je možno si stáhnout tyto dokumenty:

Tisková zpráva SZÚ "NAUTA 2020"

Výzkumná zpráva: "Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020" (NAUTA)

[Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2020, https://bezpecnostpotravin.cz/narodni-vyzkum-uzivani-tabaku-a-alkoholu-v-ceske-republice-2020.aspx; zobrazeno 2. 6. 2021]


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi