, Blog

Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2021

Zpráva zveřejněná Státním zdravotním ústavem v květnu 2021.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) zveřejnil Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2021 (NAUTA) spolu s tiskovou zprávou Po 15. roce věku kouří zhruba čtvrtina Čechů, časté a nadměrné pití alkoholu přiznává více než každý desátý dospělý. V tiskové zprávě se uvádí: 

  • „Pití alkoholu má silný vztah ke kouření tabáku. Mezi umírněnými konzumenty alkoholu je jen asi čtvrtina (22,1 %) kuřáků, avšak mezi rizikově a škodlivě pijícími je kuřáků kolem 40 procent, tedy výrazně více. Zdravotní rizika se přitom zcela logicky pro lidský organismus zesilují konzumací obou těchto škodlivých návykových látek, tedy tabáku i alkoholu,“ připomíná doktorka Marie Nejedlá. 

Zpráva o alkoholu v České republice 2021 - první souhrnná zpráva o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor