, Blog

Pití alkoholu – zisky a rizika

Informace o studii z r. 2015, provedené u více než 114 tisíc osob ze 12 zemí.

"Studie provedená u 114 980 osob z 12 zemí 5 kontinentů ukázala, že konzumace alkoholu neznamená celkový zdravotní přínos. V průběhu 4 let sice jakákoliv konzumace alkoholu snížila riziko srdečních příhod o 24 %, ale o 51 % zvýšila riziko karcinomů souvisejících s alkoholem (úst, jícnu, žaludku, kolorekta, jater, prsu, ovarií a hlavy a krku) a o 29 % zvýšila riziko úrazu."

Článek uvádí průběžné výsledky z prospektivní kohorotvé studie zahrnující dospělé osoby bez onemocnění srdce, cévní mozkové příhody a maligního onemocnění, zjištěné v r. 2015.

Odkaz na původní článek: Hackethal V. Alcohol ups mortality and cancer risk; no net benefit. Medscape Medical News, Oncology 2015 September 24. Dostupné na: http://www.medscape.com/viewarticle/851459#vp_1

[Zdroj: Pití alkoholu – zisky a rizika, proLékaře.cz, 9. 11. 2015; zobrazeno 5. 3. 2018]

Článek s výsledky studie byl rovněž publikován v časopise Lancet pod titulem Alcohol consumption and cardiovascular disease, cancer, injury, admission to hospital, and mortality: a prospective cohort study; Dr Andrew Smyth, PhD Prof Koon K Teo, PhD Sumathy Rangarajan, MSc Martin O'Donnell, PhD Xiaohe Zhang, MSc Punam Rana, MD et al.; The Lancet VOLUME 386, ISSUE 10007, P1945-1954, NOVEMBER 14, 2015; September 16, 2015; DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00235-4; zobrazeno 5. 3. 2019.