, Blog

RECOVERY – sdružení pacientů s diagnózou závislosti

Pacientské sdružení působící od března 2019. 

RECOVERY sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s. zahájilo činnost v březnu 2019 a přijímá členy.  Informace najdete na internetových stránkách RECOVERY.

Cíle pacientského sdružení RECOVERY

 • Ochrana práv pacientů s diagnózou závislosti a ochrana práv jejich rodinných příslušníků a dalších blízkých osob. 
 • Destigmatizace závislostních onemocnění, odstraňování bariér při vyhledání odborné pomoci. 
 • Ochrana práv a prosazování zájmů pacientů u plátců a poskytovatelů zdravotní a sociální péče. 
 • Informování veřejnosti o problematice závislostních onemocnění a léčbě těchto onemocnění. 
 • Informování osob, které užívají návykové látky, o rizicích vzniku závislosti a o prevenci vzniku závislosti. 
 • Informování osob, které provádějí činnosti s potenciálem vzniku závislosti, o rizicích vzniku závislosti a o prevenci vzniku závislosti. 
 • Podpora a tvorba preventivních programů. 
 • Aktivní působení na zákonodárce, orgány státní správy a místních samospráv v obcích za účelem snižování zdravotních rizik spojených s propagací a distribucí návykových látek a s propagací a poskytováním hazardních her. 
 • Podpora zdravého životního stylu a osobní spokojenosti (well-being). 
 • Podpora svépomocných organizací a skupin poskytujících pomoc závislým osobám a jejich blízkým.
 • Podpora účinných druhů léčby závislostí včetně substituční léčby.

[Zdroj: stránka RECOVERY sdružení pacientů s diagnózou závislosti z. s.; zobrazeno 12. 3. 2019]


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.czkoronavirus.mzcr.cz, a dále zejména  www.mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka: 1212

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu a odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz