, Blog

Riziko vzniku rakoviny v souvislosti s pitím alkoholu v porovnáním s rizikem v důsledku kouření

Studie porovnávající riziko vzniku rakoviny v souvislosti s pitím mírných množství alkoholu v porovnání s rizikem vzniku rakoviny spojeným s kouřením cigaret byla zveřejněna v časopise BMC Public Health v březnu 2019.

Autoři studie uvádějí, že - pokud se díváme na riziko vzniku rakoviny izolovaně od jiných rizik - cigaretový ekvivalent přepočtený na týdenní spotřebu je "1 láhev vína = 5 cigaret" u mužů, a "1 láhev vína = 10 cigaret" u žen.

U mužů, kteří byli celoživotně nekuřáci, je absolutní celoživotní riziko vzniku rakoviny spojené s pitím  jedné láhve týdně odhadováno na 1 %; u žen to je 1,4 %. U mužů je toto riziko spojeno především s rakovinou gastrointestinálního taktu; u žen se jedná ve více než polovině případu o rakovinu prsu.

Při pití tří lahví vína týdně (tj. cca půl lahve denně) však celoživotní riziko rakoviny vzrostlo na 1,9 % u mužů a 3,6 % u žen. To odpovídá situaci, jako kdyby muži kouřili přibližně 8 cigaret týdně nebo ženy 23 cigaret týdně.

Odhady se týkají celoživotního rizika v populaci. Dopad na konkrétní jedince související s pitím alkoholu nebo kouřením se samozřejmě bude lišit, upozorňují autoři. Autoři chtěli přispět k efektivnější komunikaci, která pomůže i jedntlivcům, aby se mohli informovaně rozhodovat o svém životním stylu.

[New study calculates alcohol cancer risk in cigarette equivalents to help communicate risk, Medical press, 27. 3. 2019; zobrazeno 30. 7. 2019]


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi