, Blog

"Second hand drinking" neboli škody, které alkohol způsobuje druhým lidem

Článek publikovaný v časopise Praktický lékař, r. 2020, č. 1.

Článek "Second hand drinking" neboli škody, které alkohol způsobuje druhým lidem obsahuje přehled výsledků zahraničních studii a dostupných údajů z České republiky s cílem poukázat na nedostatek vědecky podložených informací o této problematice v ČR.

Autoři: H. Hnilicová; K. Dobiášová
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze ; 1. lékařská fakulta ; Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva ; Přednostka: MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2020; 100(1): 8-12

Abstrakt je volně přístupný; plné znění článku je dostupné pouze předplatitelům časopisu Praktický lékař.

[Zdroj: „Second hand drinking“ neboli škody, které alkohol způsobuje druhým lidem, Souhrn článku; https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2020-1-20/second-hand-drinking-neboli-skody-ktere-alkohol-zpusobuje-druhym-lidem-122258; zobrazeno 27. 5. 2020]

 


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi