, Blog

Skálopevně aneb Zakladatel protialkoholní léčby Jaroslav Skála

Audio dokument Českého rozhlasu Plus, cca 25 minut. 

Na Jaroslava Skálu vzpomínají a o protialkoholní léčbě hovoří Arnoštka Maťová, Petr Popov, Karel Nešpor. Ze záznamu hovoří i samotný Jaroslav Skála.

Podcast Magdalena Šorelová: Skálopevně (repríza) sdílený ze stránek Českého rozhlasu ze článku Skálopevně aneb Zakladatel protialkoholní léčby Jaroslav Skála.: 

 

 

Spolupracovníci Jaroslava Skály vzpomínají na počátky a na léčebnou praxi na pracovištích, která J. Skála založil, kde dlouhá léta působil, na svou spolupráci s ním, jaká osobnost J. Skála byl. Také o inspiraci, ze které čerpal. Skála v roce 1948 jako první oddělil závislost na alkoholu od ostatních psychiatrických nemocí. Vzniklo První alkoholní oddělení (Apolinář). Jako první u nás začal v r. 1950 používat Antabus - lék zvyšující citlivost organismu na alkohol a zavedl "blinkačky". V r. 1951 založil první záchytnou stanici, což byla celosvětová novinka.

A. Maťová, v době natáčení rozhovoru 94letá dáma, hovoří o spolupráci se Skálou a krátce i o osobním vztahu k němu - jak se seznámili a jak ji po mnoha letech požádal o ruku.

Zmiňován je rovněž socioterapeutický klub KLUS (Klub Lidí Usilujících o Střízlivost) i Skálův běh, který je v současné době pořádán studenty Pražské vysoké školy psychosociálních studií, na jejímž založení v r. 2001 se Skála podílel spolu s J. Růžičkou; v r. 2019 se konal 44. ročník Skálova běhu. Posluchač uslyší i "zpěv střízlivosti". 

 

[Zdroje: Skálopevně aneb Zakladatel protialkoholní léčby Jaroslav Skála, Český rozhlas Plus, 26. 11. 2020 https://plus.rozhlas.cz/skalopevne-aneb-zakladatel-protialkoholni-lecby-jaroslav-skala-8367440 a audio dokument Magdalena Šorelová: Skálopevně (repríza), https://plus.rozhlas.cz/skalopevne-aneb-zakladatel-protialkoholni-lecby-jaroslav-skala-8367440#player=on; zobrazeno - vyslechnuto 27. 11. 2020]

Další informace

Repríza rozhlasového dokumentu byla vysílána u příležitosti výročí úmrtí Jaroslava Skály, ke kterému došlo 26. listopadu 2007, v požehnaném věku 91 a půl roku.

Skálův životopis a vzpomínky na něj najdete v Zaostřeno č. 1/2008 s titulem Spravedlivý jako palma kvést bude (pocta Jaroslavu Skálovi).


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi