, Blog

Spotřeba alkoholu v ČR - studie CETA

Studie Spotřeba alkoholu v ČR - Vývoj, dopady, regulace a další rizikové faktory ohrožující zdraví společnosti byla publikována v srpnu 2019. Autory jsou Aleš Rod a Michael Fanta, Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.

Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) v srpnu 2019 publikovalo tiskovou zprávu s titulem Spotřeba alkoholu v České republice: Kolik toho Češi vypijí a jaké jsou současné trendy spojené s nezodpovědnou konzumací alkoholu?

Zpráva obsahuje odkaz na plné znění studie Spotřeba alkoholu v ČR - Vývoj, dopady, regulace a další rizikové faktory ohrožující zdraví společnosti (http://eceta.cz/wp-content/uploads/2019/08/Spot%C5%99eba-alkoholu-v-%C4%8CR_FINAL-1.pdf), odkaz na vystoupení Ladislava Kážméra (Národní ústav duševního zdraví) zaměřené na spotřebu alkoholu mezi mladistvými a odkaz na záznam tiskové konference v archivu ČT24.

V Manažerském shrnutí v úvodu studie autoři (Aleš Rod, Michael Fanta) uvádějí mj.:

  • "Spotřeba alkoholu je v České republice v porovnání s ostatními státy světa nadprůměrná, s čímž je spojena řada negativních externalit. Klesající trendy zásadních negativních socioekonomických dopadů spojených s nezodpovědnou konzumací alkoholu ovšem napovídají, že současně nastavený regulatorní rámec funguje efektivně a v kombinaci s existující důslednou samoregulací a CSR projekty výrobců alkoholu, jakožto komplementem státních regulatorních nástrojů, je tou správnou cestou, která zásadně nenarušuje kontinuitu vývoje české společnosti. 
  • Klíčovým prvkem snižování nežádoucích dopadů užívání alkoholu jsou prevence a systematický boj proti nežádoucím efektům užívání s nejvyšším rizikem. Jakkoliv alkohol v jakémkoliv množství představuje riziko vzniku závislosti, je možné konstatovat, že charakter velmi rizikového užívání zřejmě nemá 100 % případů užívání alkoholu. Při omezování negativních jevů užívání alkoholu je žádoucí směřovat prostředky hlavně na případy rizikového užívání alkoholu, a to zejména pokud se jedná o mladistvé. Uplatnění Paretova pravidla (80 % disponibilních zdrojů na 20 % nejzávažnějších jevů) se zdá býti dobrým vstupem pro odbornou diskusi nad poodobou efektivní závislostní politiky s měřitelnými výsledky."

Studie má tyto kapitoly:

  1. Negativní dopady nezodpovědné/nadměrné konzumace alkoholu
  2. Nástroje pro regulaci konzumace alkoholu
  3. Analýza dat celkové spotřeby alkoholu
  4. Trendy v oblasti dalších závislostí, nepřenosních nemocí a civilizačních chorob.

Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi