, Blog

Strategie EU v oblasti alkoholu

Informace o evropské strategii a zdravotním fóru v oblasti alkoholu.

Trendy a vývoj spotřeby alkoholu a zdravotní rizika užívání alkoholu v Evropě monitoruje Global Health Observatory Data Repository (European Region). Pravidelně vydávané profily jednotlivých zemí poskytují přehled o situaci v jednotlivých zemích. Údaje týkající se spotřeby alkoholu jsou obsaženy v profilu České republiky ve formátu PDF, ke kterému je přístup ze stránky Czechia: country profiles. Údaj o spotřebě alkoholu na hlavu v něm je uveden již od r. 1961.

Koordinačním orgánem na úrovni EU je Committee on National Alcohol Policy and Action (CNAPA; Výbor pro národní politiku a činnost v oblasti alkoholu).

Platformou, na které mohou subjekty činné na evropské úrovni porovnávat přístupy a jednat s cílem vyřešit škodlivé důsledky konzumace alkoholu je Evropské fórum o alkoholu a zdraví (EAHF).

[Zdroj: European Commission - Live, work, travel in the EU - Public Health - Alcohol; internetová stránka Evropské komise "Policies, Information and services"; zobrazeno 10. 9. 2018]

Strategie EU k omezení škod způsobených alkoholem je k dispozici na stránkách Státního zdravotního ústavu "Základní dokumenty - alkohol". Strategie byla přijata v r. 2006. Zprávy o plnění alkoholové strategie  z roku 2009 a 2012 jsou dostupné na stránkách Evropské komise z odkazu Policies, Information and services, uvedeného výše .

 

 


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi