, Blog

Suchej únor 2021

V únoru proběhne již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Kampaň k letošní akci Suchej únor byla zahájena 18. ledna 2021.

Kampaň bude letos na sociálních sítích spojovat hashtag #insuchoveritas a registrovaní účastníci se mohou kromě Suché knihy (viz dále) opět těšit i na uzavřenou skupinu na facebooku, kde mohou sdílet své zážitky, podporovat se a inspirovat. Loňského ročníku se podle průzkumů zúčastnilo až 9 % dospělé populace.

Suchej únor pořádá letos poprvé stejnojmenná, nově vzniklá nezisková organizace, která přebírá pomyslnou štafetu od Ligy otevřených mužů (LOM), v jejíž řadách se v roce 2013 nápad na Suchej únor zrodil. Odborná partnerství akci tradičně poskytují Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (KAD). Hlavními partnery ročníku 2021 jsou Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) a rodinná nápojářská firma Kofola. Dalšími partnery jsou Zásilkovna, Česká televize, ISIC nebo Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku. S oficiální záštitou se připojilo 11 krajů, řada měst a obcí, Univerzita Karlova, i 6 dopravních podniků.

Rok 2021 přináší i kvalitativní změnu - kampaň provází kniha Suchej únor, která "na 416 pečlivě vydestilovaných stranách představuje alkohol ve všech jeho společenských rolích". Kniha je klíčovým prvkem 9. ročníku zdravotně-osvětové kampaně Suchej únor, v rámci které mohou lidé otestovat svůj vztah k alkoholu a inspirovat ostatní.

Podrobné informace o kampani Suchej únor 2021 (včetně balíčku pro média) najdete na stránkách suchejunor.cz


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi