, Blog

Téma měsíce února - alkohol - v časopise Adiktologie

Časopis Adiktologie se ve druhém čísle ročníku 2017 obšírně věnoval tématu Alkohol. Články jsou dosud aktuální.

Z obsahu Adiktologie č. 2/2017 doporučujeme:

  • Zaostřeno na alkohol, Barták, M. (editorial)
  • Struktura mortality osob ústavně léčených pro poruchy vyvolané alkoholem v ČR v letech 1994-2013, Nechanská, B., Drbohlavová, B, Csémy, L. 
  • Trendy a rizikové faktory nadměrné konzumace alkoholu u českých adolescentů, Kážmér, L., Orlíková, B. 
  • Nejstarší specializované lůžkové zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na historickém území Čech a Moravy: případová studie protialkoholní léčebny ve Velkých Kunčicích (1911-1915), Šejvl, J., Miovský, M.
  • Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince, Miovský, M.

Časopis Adiktologie je dostupný v elektronické podobě z archivu na stránce https://www.addictology.cz