, Blog

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2019

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, která byla zveřejněna 16. listopadu 2020, se věnuje také oblasti užívání alkoholu.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z.,CIBULKA, J., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2020. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 [Annual Report on Drug Situation in the Czech Republic in 2019] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-254-8

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2019 je ke stažení ve formátu PDF ze stránek drogy-info.cz. Zpráva se věnuje i oblasti užívání alkoholu (pití).

Další informace

Souhrn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog najdete stránce Drogová situace na webu drogy-info.cz.

Tisková zpráva Výroční zpráva o drogách: míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek zůstává v ČR vysoká, situace se lepší u dospívajících je zveřejněna na téže stránce v Press centru.

 


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi