, Blog

Webová aplikace na snižování rizikové konzumace alkoholu

SNASA – webová aplikace Národního ústavu duševního zdraví, zaměřená zejména na mladé dospělé.

Interaktivní webová aplikace SNASA   se zaměřuje na snižování rizikového pití u mladých dospělých. Moderní technologie, především pak webové či mobilní aplikace, se začaly v posledních letech také hojně využívat v oboru psychologie, kde se tyto technologie používají například při administraci výzkumných dotazníků či při realizaci krátkých intervencí v praxi a v primární péči.

Na webových stránkách je možné otestovat si konzumaci alkoholu, porovnat se s vrstevníky a zjistit, jaké může mít riziková konzumace alkoholu zdravotní dopady. Obsah samotné aplikace je pak tvořen primárně vlastním hodnocením konzumace alkoholu a sérií otázek motivačního charakteru s cílem snížit rizikovou konzumaci alkoholu na přípustnou dávku.

Vývoj této aplikace byl plně hrazen z prostředků Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi