, Blog

WHO: Dospívající pijí alkohol méně, ale spotřeba je stále velmi vysoká

Zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO)  Adolescent alcohol-related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014 (Chování dospívajících v souvislosti s alkoholem: trendy a rozdíly v evropských zemích WHO mezi roky 2002-2014); září 2018.

Klíčová zjištění

Výzkum vedený Univerzitou St Andrews dokumentuje vzorce pití (alkoholu) u evropských dospívajících ve 36 zemích. Analýza trendů využívá údaje shromážděné během čtyř vln průzkumu HBSC "Health Behaviour in School-aged Children" (Zdraví a životní styl dětí a školáků), provedených v letech 2002-2014. Byly varovné trendy:

  • Nadměrné pití (alkoholu) je stále běžné, přibližně čtvrtina patnáctiletých chlapců a více než jedna čtvrtina patnáctiletých dívek přiznala, že byli dvakrát nebo vícekrát opilí. Největší pokles údajů o opilosti byl od roku 2002 zaznamenán v severských zemích.
  • Více než 1 ze 4 patnáctiletých (28 %) uvedl, že v roce 2014 začal konzumovat alkohol ve věku 13 let nebo mladším (25 % dívek a 31 % chlapců). To je pokles oproti 46 % v roce 2002, přičemž obdobný klesající trend se projevil ve většině zemí u chlapců i dívek.
  • Během času se rozdíly u pití v týdnu mezi pohlavími sbližovaly v severní Evropě, přičemž dívky a chlapci nyní vykazují podobné úrovně. Širší rozdělení pohlaví přetrvává ve střední a východní Evropě, kde je prevalence "týdenního pití" (weekly drinking) u chlapců v současnosti přibližně dvojnásobná než u dívek.
  • Přibližně 1 z 10 dospívajících se v roce 2014 poprvé opil ve věku 13 let nebo mladším (7 % dívek a 9 % chlapců). Od roku 2002 to je pokles více než na polovinu (ze 17 % na 8 %), s poklesem jak u chlapců tak u dívek; ve většině zemí však byl zaznamenán větší pokles u chlapců.

Pokles pití alkoholu u dětí a dospívajících byl nerovnoměrně rozdělen; u některých zemí se údaje od roku 2002 nezměnily nebo došlo jen k velmi malému poklesu.

Další informace a zpráva ke stažení

Podrobnější informace o obsahu a plné znění zprávy "Adolescent alcohol-related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014" najdete na stránce HBSC (v angličtině).

Informaci o Studii zdraví a životní styl dětí a školáků 2010 s odkazem na Národní zprávu o zdraví a životním stylu českých školáků v roce 2010 najdete na stránkách Státního zdravotního ústavu.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi