, Blog

WHO: Globální zpráva o alkoholu a zdraví 2018

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila zprávu "Global status report on alcohol and health 2018"; 21. září 2018.

O zprávě

Zpráva Global status report on alcohol and health 2018 poskytuje přehled o konzumaci alkoholu a rizikům, ve vztahu k cílům OSN pro udržitelný rozvoj (kapitola 1), předkládá globální strategie, akční plány a monitorovací rámce (kapitola 2), poskytuje podrobné informace o: spotřebě alkoholu v populacích (kapitola 3); zdravotní důsledky konzumace alkoholu (kapitola 4); a politické reakce na národní úrovni (kapitola 5). Ve své závěrečné kapitole 6 je představen imperativ pro snížení škodlivého užívání alkoholu z pohledu veřejného zdraví. Zpráva dále obsahuje profily zemí jednotlivých členských států WHO a přílohy se statistickými údaji, popis zdrojů dat a metod používaných k vypracování odhadů a odkazy (reference).

Autoři uvádějí, že škodlivé pití alkoholu je každoročně příčinou úmrtí 3 milionů lidí, většinou mužů.

"Příliš mnoho lidí, jejich rodin a komunit trpí následky škodlivého užívání alkoholu vedoucího k násilí, úrazům, problémům duševního zdraví a nemocem, jako jsou rakovina a mrtvice," uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Je čas posílit opatření směřující k prevenci těchto vážných hrozeb pro rozvoj zdravé společnosti."

Ke stažení

Ke stažení ze stránky WHO ke zprávě Global status report on alcohol and health 2018 je plné znění zprávy, infografika a stručná fakta (Fact sheet). Zpráva má 450 stran a je k dispozici v angličtině, jako publikace v PDF; ISBN 978-92-4-156563-9.