, Blog

Zdraví je ohroženo i střídmým pitím alkoholu

Riziko úmrtí z jakékoliv příčiny (all-cause mortality) a zejména rakoviny stoupá se stoupající úrovní spotřeby alkoholu. Úroveň spotřeby alkoholu, která minimalizuje zdravotní riziko, je nulová.

Stránka iRozhlas ve článku Zdraví ohrožuje i střídmé pití alkoholu. Může způsobit předčasné úmrtí a invaliditu, tvrdí globální studie uvádí hlavní poznatek z nové studie, která byla 23. 8. 2018 publikována v prestižním časopise The Lancet.

Jedná se o novou analýzu na základě dosud nejrozsáhlejší systematické analýzy Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2016 která byla provedena pro 195 zemí a analyzovala data z let 1990–2016. Studie zahrnula 694 zdrojů dat o spotřebě alkoholu na úrovni jednotlivců i v populaci a 592 prospektivních a retrospektivních studií zaměřených na riziko užívání alkoholu. Na jejich základě byly vytvořeny odhady prevalence pití v současné době, abstinence, rozložení denní spotřeby alkoholu mezi pijáky ve standarních nápojích (definováno jako 10 g čistého etylalkoholu) a úmrtí v souvislosti s alkoholem a ukazatelem DALYs (deaths and disability-adjusted life-years).

Oproti dříve provedeným odhadům bylo v nynější studii provedeno několik metodologických zlepšení: byly upraveny odhady prodeje alkoholu tak, aby zohledňovaly turistickou spotřebu a nezaznamenanou spotřebu; byla provedena nová metaanalýza relativních rizik pro 23 zdravotních dopadů; byla vyvinuta nová metoda pro kvantifikaci úrovně konzumace alkoholu, která minimalizuje celkové riziko pro individuální zdraví.

Závěry studie jasně dokládají podstatný a větší než dříve odhadovaný dopad užívání alkoholu vedoucí k úmrtím, zdravotním postižením a špatnému zdravotnímu stavu. V roce 2016 bylo užívání alkoholu sedmým nejvýraznějším rizikovým faktorem pro úmrtí a roky života (ukazatel  "deaths and disability-adjusted life-years; DALYs), což představovalo 2,2 % (95% interval nejistoty [UI] 1 · 5-3 · 0) úmrtí žen a 6,8 % (5,8-8,0) úmrtí mužů. Zatížení je zvláště patrné mezi osobami ve věku 15-49 let, u kterých se alkohol řadí mezi hlavní příčiny úmrtí. V této populaci bylo užívání alkoholu v roce 2016 hlavním rizikovým faktorem, přičemž 3,8 % (3,2 - 4,3) úmrtí u žen a 12,2% (10,8-13,6) úmrtí u mužů bylo možno přičíst k užívání alkoholu.

Autoři interpretují výsledky studie takto:

Užívání alkoholu je předním rizikovým faktorem pro globální zátěž onemocněními a způsobuje značné ztráty na zdraví. Riziko úmrtí z jakékoliv příčiny (all-cause mortality) a zejména rakoviny stoupá se stoupající úrovní spotřeby alkoholu. Úroveň spotřeby alkoholu, která minimalizuje zdravotní riziko, je nulová. Tyto výsledky naznačují, že politiky kontroly alkoholu by měly být celosvětově revidovány a úsilí by mělo být zaměřeno na  snížení celkovou spotřeby alkoholu v populaci.

K výsledkům studie byl v Lancetu publikován i komentář pod titulem No level of alcohol consumption improves health, podle něhož závěry letošní studie jasně a jednoznačně dokládají: alkohol je obrovskou celosvětovou zdravotní otázkou a malé snížení zdravotních dopadů při nízké konzumaci alkoholu je vyváženo zvýšeným rizikem dalších zdravotních rizik, včetně rakoviny. Autoři komentáře dovozují, že spotřebu alkoholu bude potřeba regulovat podobně, jako se již reguluje spotřeba tabáku.

Oba články v Lancetu jsou volně dostupné jako článek na webu i PDF ke stažení.

 


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi