, Blog

Zneužívání alkoholu a onkologie

Článek K. Nešpora, publikovaný v r. 2019 v časopise Praktický lékař.

Souhrn článku:

"Alkohol zvyšuje riziko řady onkologických onemocnění. Komplikuje také onkologickou léčbu pacientů, kteří alkohol zneužívají. Abstinenci od alkoholu je proto vhodné doporučovat v primární i sekundární prevenci nádorových onemocnění. V onkologii, podobně jako v jiných klinických oborech, lze používat u problémů působených alkoholem krátkou intervenci. Techniky krátké intervence jsou užitečné, jednoduché a zaberou minimum času, z tohoto důvodu se zde jimi zabýváme podrobněji. Nadměrný stres i zneužívání alkoholu představují problém nejen pro pacienty, ale i pro některé onkology. V závěrečné části sdělení se zaměříme na prevenci nadměrného stresu a zneužívaní alkoholu u pracovníků v onkologii a nabídneme některé konkrétní možnosti."

Poznámka: Z odkazu u článku je možné si stáhnout plné znění článku v PDF. Stránky prolekare.cz jsou určeny pro zdravotnické pracovníky.

 

[Zdroj: Zneužívání alkoholu a onkologie, Nešpor, K., vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2019; 99(2): 60-63; zveřejněno stránkou prolekare.cz, zobrazeno 27. 2. 2020]


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi