, Blog

Zůstaň nad vlivem

Informační kampaň se zaměřením na mladé lidi.

Kampaň Zůstaň nad vlivem motivuje mladé lidi, aby nezačínali užívat návykové látky - včetně alkoholu a tabáku. Probíhá na FacebookuInstagramu a na webové stránce projektu.

Projekt je realizován Asociací nestátních organizací, s finanční podporou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dotace poskytovaná Úřadem vlády České republiky).

Poznámka: Tento článek byl původně zveřejněn v dubnu 2018 a aktualizován v červnu 2020.


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi