, Blog

Zvláštní číslo časopisu CEJPH věnované tématu alkoholu (2019, 27)

Časopis Central European Journal of Public Health (CEJPH) věnoval své zvlástní číslo 2019, 27 (Supplement) tématu žívání alkoholu. Titul čísla: Alcohol Policy and Use in Central Europe in an Interdisciplinary Perspective.

 

Úvodní článek CEJPH 2019, 27, autorů Miovský, M., Táborský, M., Popov, P., Linhart, A., Zima, T. s titulem Alcohol Use in the Czech Republic – Joint Statement of the Society for Addiction Medicine of the J. E. Purkyně Czech Medical Association and the Czech Society of Cardiology obsahuje společné vyjádření Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a České kardiologické společnosti.

Na stránce Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN) je v informaci ke článku Zvláštní číslo časopisu CEJPH s tématem alkoholu citována anotace v češtině: 

  • „Střední Evropa je z hlediska spotřeby alkoholu a dlouhodobé neefektivní alkoholové politiky příkladem vysoce rizikového přístupu. Alcohol policy and use in Central Europe in an interdisciplinary perspective – speciální číslo časopisu Central European Journal of Public Health má dvě základní tématická ohniska reflektující klíčové úkoly a problémy střední Evropy v této oblasti. Prvním ohniskem je skupina článků zaměřené na fenomén moderate drinking (low-risk drinking). Podařilo se k tomuto číslu sestavit týmy oficiálně zastupující klíčové odborné společnosti (např. kardiologické, hepatologické, adiktologické atd.), které připravily současný přehled vědeckých prací za každý z těchto oborů právě k fenoménu moderovaného pití. Druhá část speciálního čísla pak obsahuje soubor originálních prací reprezentujících výzkum alkoholu a jeho užívání ve střední Evropě.
  • Česká republika se řadí mezi země s vysokou spotřebou alkoholu, a proto je nezbytné veřejnost informovat o rizicích spojených s konzumací alkoholu. Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze proto zřídila a provozuje informační portál alkoholpodkontrolou.cz, který je určen široké veřejnosti pro podporu boje se závislostí na alkoholu. Nabízí ověřené informace, motivaci ke zdravému životu a přímý kontakt pro odbornou pomoc.“

O časopise Central European Journal of Public Health

Časopis Central European Journal of Public Health navazuje na tradici uznávaného mezinárodního časopisu Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology. Je publikační platformou pro vědecké práce ze všech oblastí veřejného zdraví a jeho jednotlivých odvětví. Časopis omezuje příjem studií zaměřených na experimentální metody, nicméně experimentální práce spojené s oblastí veřejného zdraví neodmítá. Časopis také uveřejňuje editoriály a recenze na různá aktuální témata. Důležité akce z oboru jsou zpracovávány formou supplementů. Časopis vydává v anglickém jazyce Státní zdravotní ústav ve spolupráci s nakladatelstvím Tigis a vychází 4x ročně.(převzato ze stránky SZÚ)

ISSN 1803-1048 (Online)

ISSN 1210-7778 (Print)

Digital Object Identifier https://doi.org/10.21101/cejph


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi