, Blog

Světový den proti rakovině - 4. únor

Téma tříleté kampaně vyhlášené na léta 2019-20121 u příležitosti Světového dne proti rakovině 4. února (World Cancer Day 4 February) je "I Am And I Will" - Já chci a budu. Jedním z témat je i "alkohol a rakovina".

Stránka World Cancer Day je v angličtině, francouzštině, španělštině a portugalštině (lze přeložit do češtiny v prohlížeči Chrome). Je možné si stáhnout materiály kampaně i se přihlásit k Mapě aktivit. Za ČR jsou přihlášeny jen 3 aktivity, přestože se jich koná víc:

  • Konference pořádaná Ligou proti rakovině 3. 2. 2020
  • Liver Cancer Summit 2020 (Summit o rakovině jater) pořádaný Evropskou společností pro studium jaterních chorob (EASL) v Praze ve dnech 6.-8. 2. 2020
  • Kampaň BRCA nejsou jen PRSA, ONKO-UNIE a VERONICA pacientská organizace, 4. 2. - 8. 5. 2020.

Globální síť MOVENDI se sídlem ve Švédsku, zaměřená na prevenci alkoholu připravila u příležitostí Světového dne proti rakovině iniciativu na podporu prevence rakoviny v souvislosti s pitím alkoholu. Uvádí mimo jiné, že alkohol je největším rizikovým faktorem u rakoviny prsu, na kterou celosvětově umírá 650 tisíc osob ročně. Alkohol je karcinogenem, stejně jako kouření. Další informace z kampaně MOVENDI najdete v samostatném článku.

 

 


Zpráva o alkoholu v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Přečtěte si ji:  Blog alkohol-skodi